Sopimusehdot

Theodora Vintage Oy tarjoaa kuluttajalle seuraavan palvelun:

- Myynti-ilmoituksen julkaiseminen kotisivuilla hinnaston mukaista maksua vastaan.

- Tuote voidaan julkaista Theodoran Instagram- ja Facebook-sivuilla.

- Aitouslausunnon hankkiminen myyntiin tulevasta tuotteesta riippumattomalta aitouspalvelulta tarvittaessa. Aitouspalvelu tarkastaa tuotteen aitouden myyjän toimittamien kuvien perusteella parhaimman kykynsä mukaan, mutta ei vastaa mahdollisista virheistä siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että tuote osoittautuisi epäaidoksi.

- Tuotteen aitoudesta ja kunnosta on vastuussa tuotteen myyjä.

Tuotteen myyjä vastaa sopimuksen täyttämisestä kauppalain 355/1987 mukaisesti:

- Tuotteen on vastattava kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan myynti-ilmoitusta.

- Myyjä on myytävän tuotteen omistaja ja tämä tuote on ennen myyntiä hänen hallinnassaan.

- Valokuvat on otettu myytävästä laukusta.

- Tuotteen on oltava aito merkkituote. Tuoteväärennösten myyminen aitoina on vastoin Suomen lakia.

- Myyty tuote tulee postittaa tai muuten luovuttaa ostajalle viipymättä myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukaisesti.

Theodora Vintage Oy ei toimi kaupassa välittäjänä eikä vastaa sopimuksen täyttämisestä ostajaa tai myyjää kohtaan. Ongelmatilanteissa Theodora Vintage Oy pyrkii auttamaan sekä myyjää että ostajaa sovintoratkaisun löytämiseksi.

terms and conditions

Theodora Vintage Oy offers the following services to consumers:

- Publishing sale advertisements on our website against payment of a fee based on the price list.

- Items for sale may be published in Theodora's Instagram and Facebook-pages.

- Asssisting in acquiring the authenticity statement of the item to be sold from an independant authentication service, if needed. Authentication service verifies the authenticity of the item based on photos provided by the seller with due diligence but it will not be held responsible for any mistakes in the unlikely event that authenticated item proves to be not authentic.

- Seller is responsible for authenticity and condition (as described) of the item.

Seller of the item is responsible for fullfilling the contract according the Finnish kauppalaki (355/1987):

- Condition and other qualities of the item must be as described in the sale advertisement.

- Item must be authentic. Selling inauthentic items (fakes) is against the Finnish law.

- Seller has the ownership and possession of the item before the sale.

- The photos are taken of the item for sale.

- Seller must send or otherwise hand over the item to the buyer without delay and as agreed between the buyer and seller.

Theodora Vintage Oy does not act as an intermediary in the conclusion of the contract and is not responsible for fullfilling the contract towards the buyer or the seller. If any problems occur, Theodora Vintage Oy will aim to assist the parties in finding an amicable solution.

Chanel vintage flap bag mademoiselle chain